מיפוי וביקורת שיווקית נקודתית בישראל
$40 ($35.50 + $4.50 в CU)
Service is provided
Service (client)
ILS120 + $4.50 in CU
Description
ביצוע ביקורת ניקודתית או מיפוי פרסום שיווקית בארץ לפי הצורך של כל לקוח
About vendor